top of page
Search

Lapsen terveen itsetunnon vahvistaminen

Iloitse lapsestasi ja iloitse hänen kanssaan.


Lapsi muodostaa väistämättä sekä positiivisia että negatiivisia mielikuvia itsestään. Kun vanhempi näkee lapsessaan onnistujan ja tuo sen lapsen tietoon mahdollisimman usein, lapsen ajatteluun syntyy positiivisia malleja, jotka muttuvat pysyviksi tavoiksi ajatella itsestä positiivisena ja osaavana.


Lapsen itsetunnon vahvistuminen vaatii myös useita vanhemman kanssa yhdessä käsiteltyjä pettymyksiä. Haasteilta, sinnittelyltä ja ponnisteluilta ei tarvitse suojata lasta, kunhan vanhempi on käytettävissä lapsen käsitellessä haastaviksi kokemiaan asioita.


Lapsi tarvitsee positiivisen mielikuvan itsestään, jotta hän arvostaa itseään ja kokee olevansa hyvä.

bottom of page