top of page

Lasten harrastukset

Tiedekerhoa, tanssitunteja, jalkapalloa, viulutunteja… Vanhemmat pohtivat miten tarjota lapsilleen mahdollisimman hyvät eväät elämää varten. He toivovat lapsen tutustuvan uusiin ystäviin, oppivan monipuolisesti erilaisia taitoja sekä kokevan elämyksiä.

debra-brewster-AvGIpReokFM-unsplash.jpg

Harrastukset kehittävätkin parhaimmillaan monipuolisesti lasta. Opitaan sitoutumista, sosiaalisia taitoja, pitkäjänteisyyttä, organisointitaitoja. Lapsi oppii, että harjoittelu kannattaa kun taidot lajissa paranevat ja sen myötä lajin tuoma nautinto lisääntyy. Lapsen itsetunnollinen kokemus vahvistuu.

Lapselle oikein mitoitettu, hänen persoonalleen sopiva harrastus, antaa hyvät valmiudet tulevaisuuden koulu- ja opiskelumenestykseen. Uuden taidon harjoittelussa lapsi oppii sinnikkyyttä ja periksiantamattomuutta. Harrastaminen on yleisesti ottaen hyvä asia.

Vaikeus harrastamisessa piilee siinä, että lapsen omintakeisuuteen täytyy pysähtyä ja tuntea lapsensa hyvin. Introvertti ei nauti suuresta ryhmästä, räjähtävän temperamentin omaava lapsi saattaa olla käyttänyt energiansa jo päiväkodissa ja kuormittuu iltariennoista liiaksi. Lapsen omaa ajatusta tulee myös kunnioittaa. Harrastus ei saisi väsyttää lasta liiaksi. Se ei saisi viedä liiaksi perheen yhteistä aikaa. Harrastaa voi myös yhdessä perheen kanssa. Kaikki tarvitsevat myös joutenoloa!

Mietittehän tarkkaan valitessanne yhdessä lapsellenne harrastusta. Pohtia voisi kuinka paljon vanhemmat itse arvostavat harrastamista, kuinka paljon vanhemmat jaksavat tukea lasta ja sitoutua vuosien ajan kuljettamiseen ja monesti harrasteen tukemiseen tehtävään hyväntekeväisyystyöhön. Pohtia tulisi myös mikä on lapselle ominaista, hänen vahvuuksiaan ja mistä lapsi itse nauttii.

bottom of page