top of page
Minä

Olen toiminut 25 vuotta omistamieni päiväkotien varhaiskasvattajana ja johtajana Etelä-Helsingissä.

 

Työssäni kohtasin usein vanhempia, jotka toivoivat apua ja neuvoja arjen kotikasvatukseen. Päiväkodissa tähän toiveeseen oli ajanpuutteen takia usein vaikea vastata. Haluni auttaa perheitä oli kuitenkin vahva ja päivätyöni ohessa tarjosin perheille yksilöllisiä tapaamisia. Käsittelimme tapaamisissa vanhempien toiveiden mukaisesti kotikasvatukseen liittyviä asioita kuten esimerkiksi miten vanhemmat voivat osoittaa
lapselleen rakkautta konkreettisin teoin, miten vanhemmat voivat rajoittaa lastaan ilman rähinää ja mitä iän mukaisia taitoja vanhempien tulee opettaa lapsilleen. Työ vanhempien kanssa oli mielenkiintoista ja palkitsevaa. Nautin pysähtymisestä perheiden yksilöllisten perhetilanteiden äärelle onnistuessani tuomaan heille helpotusta arjen haasteisiin lapsen kanssa.

 

Pystyn hyvin samaistumaan lapsiperheiden arjen haasteisiin omista kokemuksistani käsin. Olen itsekin kolmen lapsen äiti.

 

Olen kiinnostunut laajasti lasten kasvattamiseen ja perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Olen hakenut aktiivisesti lisää tietoa ja koulutusta perheiden auttamiseksi. Viimeksi osallistuin muun muassa Theraplay-, mentalisaatio-sekä hoivaa ja leiki -vuorovaikutuskoulutuksiin.”

Vanhempien tapaamiset

Kodin hyvä ja rakastava ilmapiiri on jokaisen vanhemman ja lapsen oikeus ja sen luomisessa autan sinua. Family Coaching tarjoaa vanhemmille tukea, neuvoja ja ohjeita. Palveluni ei ole luonteeltaan sairaudenhoitoa tai psykologipalvelua.  Olen erikoistunut alle kouluikäisten lasten kasvattamiseen.

Teen myös kotikäyntejä.

Tapaamisten aiheet voivat liittyä:

 • Vauva-ajan kysymyksiin

 • Perheen lämpimän vuorovaikutusilmapiirin muodostamiseen

 • Lasten rajoittamiseen ja sääntöjen opettamiseen

 • Lasten ikätasoiseen osaamiseen ja oppimiseen

 • Lasten tunne-elämän kehittymiseen

 • Lasten sosiaalisten taitojen kehittymiseen

 • Perheen muuttuviin elämäntilanteisiin

Tapaamisten konkreettisia aiheita voivat olla esimerkiksi:
Riitely, kiukutteleminen ja tottelemattomuus, syöminen, nukkuminen, lasten pelot, eroahdistus vanhemmista, tunteiden tunnistaminen, ystävyyssuhteet, kiusaaminen, vanhempien väliset erimielisyydet kasvatuskäytännöistä, uusperhe, sisaruksen syntymä sekä työn ja perheen yhteensovittaminen.


Family Coaching -tapaamiset suunnitellaan perheiden yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Muutoksen vakiintuminen uudeksi toimintatavaksi vaatii usein useamman tapaamiskerran, joskus jo ensimmäisessä tapaamisessa perhe saa tarvitsemansa avun. 

 

Ohjaan ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen vanhempia sovittaessa myös puhelimitse.

 

Tapaamiset ovat luottamuksellisia.

Olette sydämellisesti tervetulleita Family Coachingiin tapaamaan minua. Asianne on minulle tärkeä.

Muut palvelut

Päiväkodeille

Vanhempainillat Family Coaching -aihepiireistä

Henkilökunnan koulutukset varhaiskasvatuksen laadukkaasta toteuttamisesta asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Vanhempien illat

Kotipesän turvallinen lämpö ja sen onnellisuus voimaannuttavana kokemuksena soisi olevan kaikkien saatavilla. Lämpimän, turvallisen ilmapiirin luomiseen kotiin on vanhempainiltojeni se tärkein viesti.

Vanhempien iltojen aiheet voivat liittyä alla esitettyihin tai niitä voi räätälöidä tarpeen mukaan.

 

Yksi kokeiltu ja hyväksi havaittu keino on kerätä vanhemmilta pulmia, joihin vastaan illassa nimettömästi. Monista vanhemmista tuntuu hyvältä saada kuulla muilla vanhemmilla olevan samoja huolia. Vertaistuki!

 

Aihepiireistä voi valita yhden koulutuksen tai räätälöidä yhdessä useamman kerran koulutuspaketti.

 • Perheen lämpimän vuorovaikutusilmapiirin muodostamiseen

 • Perheen muuttuviin elämäntilanteisiin, esim. ero, uusioperhe, muutto, läheisen kuolema

 • Lasten rajoittamiseen ja sääntöjen opettamiseen

 • Lasten ikätasoiseen osaamiseen ja oppimiseen, ruokailu, pukeminen, kuivaksi oppiminen yms. arjen hallinnan taidot

 • Lasten tunne-elämän kehittymiseen

 • Lasten sosiaalisten taitojen kehittymiseen/ kiusaaminen/ ystävyyssuhteiden muodostuminen

  • Vanhemmuus, vanhempien yhteistyö kasvattajina

  • Lasten harrastaminen

  • Tapakasvatuksen merkitys lapsen itsetunnolliselle kokemukselle

Henkilökunnan koulutus

Mielestäni Päiväkotikasvatuksessa kaikki lähtee hyvän ilmapiirin muodostamisesta päiväkotiin varmistaakseen lapsen hyvän itsetunnollisen kokemuksen syvenemisen. Se tunne pohjalla mahdollistaa uuden oppimisen kokemuksen. Tämä koskee myös kasvattajia. Kasvattajilla täytyy kokemus itsestään hyväksi ja rakastetuksi yhteisön jäseneksi jaksaakseen pitää oikeanlaisesta tunne-ilmapiiristä kiinni.

 • Miten Kasvattaja luo lapselle tunteen, että hän on rakastettu ja mieluisa ryhmän yhteisön jäsen.

 • Sosiaalinen kasvatus on tärkeää, miten olla hyvä kaveri ryhmässä. Moraalioppiminen, miten opetat oikean ja väärän.

 • Miten rajoitat lasta puolella ollen

 • Lapsen oikea-aikainen ikätasoinen kehittyminen, mitä se on ja miten se tehdään.

 • Henkilökunnan ammatillinen kehittyminen, kehityskeskustelut varhaiskasvatussuunnitelman suunnassa. mentorointi

 • Vanhempien kanssa tehtäväyhteistyö

 

Mielestäni päiväkodin toimintakulttuurin luomisessa ja siitä kiinni pidettäessä olisi koko talolle hyvä luoda toiminnan malleja, prosessikuvauksia, joissa avataan tarkemmin, miten toiminta, esim. ruokailu toteutetaan niin, että se vastaa päiväkodin yhteisiä arvoja. Päiväkodin kasvattajien toimiessa yhteneväisesti, lapsiryhmät rauhoittuvat ja henkilökunnan työ helpottuu.

Tämän perusajatuksen päälle annan koulutuksia päivähoidon arjen / varhaiskasvatussuunnitelman suunnassa räätälöidysti ja toiveiden mukaan.

Yksi hyväksi havaittu tapa vastata henkilökunnan tarpeisiin on kerätä pulmia, huolia tai mietteitä, joihin vastaan nimettömästi.

Koulutukseen voi ottaa vain yhden osan tai aiheista voi räätälöidä pidemmän koulutuspaketin.

Yritykset

Työhyvinvoinnin parantaminen  ja tukeminen asiakkaiden tarpeiden ja  toiveiden mukaan.

bottom of page