top of page
Asiakkaiden kokemuksia
pikkukuva15.jpg

Alla asiakkaidemme kokemuksia coaching-tapaamisista, päiväkodin vanhempainilloista ja päiväkotihenkilökunnan koulutuksista.

”Kiitos vielä, että saimme kuulla ajatuksiasi varsin tärkeästä aiheesta!  Omasta puolestani voisin sanoa, että oli ihanaa saada vinkkejä sekä niihin hyviin, että niihin huonoihin hetkiin. Helposti tulee vain suoritettua arkea ja vanhemmuutta, eikä osaa toimia hetkissä sitten oikein. Sinulla oli hyviä, konkreettisia esimerkkejä, ja osasit vastata vanhempien kysymyksiin tietoosi ja teeseihisi nojaten. Onnistuit myös luomaan luottamuksen ilmapiirin, jossa vanhemmilla oli helppo puhua vaikeistakin asioista muiden vanhempien kuullen. Oli tärkeää kuulla, että rajat ovat aivan yhtä välttämättömät kuin sen rakastavan ja välittävän pohjan luominen, joka sitten tukee rajojen asettamista ja noudattamista, sekä niistä selviämistä. Varsinkin käyttämäsi 7:1 suhdeluku lämmitti mieltä.” 

Marika Karjalainen

 "Niina Westerholm on aidosti ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan välittävä kasvatusalan ammattilainen. Niinalla on erityinen taito kohdata asiakas vertaisenaan empaattisena ja toista kunnioittavana. Niinalla on vankka usko ihmisiin ja heidän kykyjen ja osaamisen esiintuomiseen. Niinan intohimo työtänsä kohtaan, elämänmyönteinen ja kannustava olemus innostaa ja tarttuu. Tämä antaa suurta voimaa arkeen jaksamiseen, täysivaltaiseen hyvinvointiin ja sen edistämiseen niin lapsiperheille kuin alan ammattilaisillekin."

Satu

Olen työskennellyt Niinan johtamassa päiväkodissa ja saanut osallistua Niinan pitämiin koulutusiltoihin. Koulutusiltojen jälkeen minulla oli aina etuoikeutettu olo. Miten hienoa että saan olla töissä tällaisessa työpaikassa, missä huolehditaan näin upeasti henkilökunnan hyvinvoinnista ja ammattitaidosta. Niinan koulutukset olivat selkeitä, niistä oli helppo omaksua oleelliset asiat ja samalla ne tulivat aina sydämestä. Koin että koulusten jälkeen osasin hoitaa työni paremmin, ja sitä kautta voin itse myös paremmin ja jaksoin työssäni paremmin pystyessäni kehittymään työssäni. Koulutukset käsittelivät mm. Itsetunnon kehitystä,  moraalin kehittymistä, kiusaamista, vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä ammatillista kehittymistä.

 

Koin koulutukset erittäin hyödyllisiksi. Ne auttoivat minua valitsemaan oikeudenmukaisia ja realistisia kasvatuskäytäntöjä työssäni, oli sitten kyse lasten rajoittamisesta ja terveen itsetunnon tukemisesta, käytöstapojen opettamisesta tai toimimisesta vaativan vanhemman kanssa.

 

Koulutuksissa opin aina itsestänikin. Niissä oli lämmin ja avoin ilmapiiri, ja uskalsin  rehellisesti puhua omistakin epävarmuuksistani, uskalsin sanoa että tätä en vielä osaa kovin hyvin. Jäi sellainen olo että tässä puhalletaan yhteen hiileen ja tuetaan toisiamme.

Hannele

 

 

"Päiväkodin vanhempainilloissa oli mielenkiintoisia ja ajankohtaisia aiheita jotka herättivät uusia ajatuksia ja paljon keskustelua."

Celine

"Niina järjesti vanhempainiltoja, joissa hän kertoi meille vanhemmille päiväkoti-ikäisten lasten kehityksestä ja siitä, miten vanhemmat ja päiväkodin kasvattajat voivat kasvattaa ja opettaa lapsia.

Vanhempainilta-aiheina ovat olleet esimerkiksi lasten sosiaalinen kehittyminen ja miten lapset oppivat moraalitaitoja. Vanhempana olen vaikuttunut siitä, millaisella ammattitaidolla Niinan päiväkodeissa lapsia on opetettu ja autettu näissä ja muissakin kasvuun liittyvissä aiheissa. Vanhempainilloissa sai laajemman ja kokonaisemman käsityksen siitä millaista lapsuus on ja ennen kaikkea siitä, mitä minä vanhempana olen voinut tehdä auttaakseni lastani."

Elisa

"Niina on toiminut minulle sydämellisenä ja laajakatseisena rinnallakulkijana koko päiväkotiajan ja vielä sen jälkeenkin kun lapseni kasvoi aikuiseksi.

Pikkulapsivaiheessa lapsen kiukuttelu ja kavereiden kanssa oleminen olivat kestoaiheita, joissa sain Niinalta laajakatseista, ymmärtäväistä ja konkreettista apua omaan vanhemmuuteeni. Murrosikäisen omantahdonilmaisut ja kaverisuhteet olivat taas uudestaan aiheita, joissa sain Niinalta paljon apua. Nyt lapseni on jo aikuinen ja olen saanut jakaa Niinan kanssa vanhempana kokemaani aikuiseksi kasvaneesta lapsestani irti päästämisen tuskaa."

Maria

"Niinan apu kolmen tyttäreni kasvatuksessa on ollut korvaamaton. Niinan oppien ja tuen ansiosta erityisesti pikkulapsiarki on ollut toimivaa ja antoisaa. Tyttärieni kohdalla sain johdonmukaisia, toimivia sekä käytännönläheisiä toimintaohjeita kuinka menetellä kiukkukohtauksien, uniongelmien, ym. muiden ikäkausien haasteiden kanssa, säilyttäen kuitenkin positiivisen vuorovaikutuksen lapsiin. Niinalla on erityinen kyky olla läsnä ja keskittyä täysin käsillä olevaan ongelmaan. Niina on empaattinen ja hänellä on vahva tahto sekä kyky auttaa lapsiperheen arjessa. Olen Niinalle äärimmäisen kiitollinen, että hän on ollut tyttärieni sekä minun äitiyteni kasvatusmatkalla suurena tukena ja apuna❤"

Minna

"Olen kahden teini-ikäisen lapsen äiti. Niina on kulkenut rinnallani oman äitiyteni ensi askelista aina tähän päivään. Olen saanut Niinalta aivan korvaamattoman paljon tukea arjen haasteisiin. Hänellä on kyky aidosti pysähtyä kuuntelemaan ja löytämään ratkaisuja niin kasvatuksellisiin pulmiin kuin hektisen arjen organisoimiseen. Hän on luonut minuun uskoa omaan kasvatustyöhöni ja -kykyihini. Tällä kaikella on ollut suuri merkitys meidän perheen hyvinvoinnille".

Christina E.

"Sain apua miten käsitellä poikani uhmakohtauksia hänen ollessaan pieni. Kun mikään ei mennyt perille. Sain apua tavallissa arjen haasteissa, mitä meillä on sen kaverin kanssa riittänyt...Pelaamisessa...Onhan näitä paljon jossa  viisaita sanoja on  tarvittu ja käytetty."

"Niina on ollut minulle peili, jolla olen voinut äidin voimakkaiden tunteiden läpi tulla pois vanhemman ja pikkulapsen kuplasta ja saanut herätystä siihen, millaisia asioita saa ja uskaltaa, mutta myös pitää vaatia tietyn ikäiseltä lapselta, jotta voin parhaiten auttaa omaa lastani säilyttämään terveen itsetunnon. Usein äitinä menen tyttäreni tunnetilaan mukaan etenkin pettymyksen synnyttämässä raivarissa ja silloin halu lohduttaa ja katsoa läpi sormien on voimakas. On ollut vahvistavaa saada kuulla, että lapsi ei mene rikki vaan nimenomaan tarvitsee vahvaa vanhempaa saadakseen opetella turvallisesti oikean ja väärän teon eroa ja kasvaakseen tuvassa, äidin asettamat rajat vanhana muurina ympärillään. Niina on osannut auttaa minua vanhemmuuden haasteissa tarkkanäköisenä, ymmärtävänä ja lempeänä ammattilaisena. Uskon että minua vanhempana auttaa vahvistus omille mietteille, silloin kun voimavarat ovat vähissä tai jos muuten pohdituttaa mikä on kenenkin perheenjäsenen etu ja niiden tasapaino. Niinan kanssa keskustellessani olen oivaltanut että vanhemmuuden ei kuulukaan aina olla helppoa ja kivaa, mutta kovan työn keskellä voin nähdä herkulliset tähtihetket, kun saan nauttia lapseni oppimisesta ja etenkin omasta kasvustani vahvaksi vanhemmaksi!"

Sari

"Saimme tapaamisissa käytännön neuvoja ja ymmärrystä lapsen eri ikävaiheisiin joka helpotti arkeamme suuresti"

Best, Celine

bottom of page