top of page
Search

Koti turvapesänä

Ennustettavuus ja jatkuvuus rakkauden ja rajoittamisen keinoin saavat lapsen toimimaan perheen yhteisten sääntöjen mukaan ja tällöin mahdollistuu rauhallinen ja lämminhenkinen koti turvapesänä.Perhe ja koti on parhaimmillaan jäsenilleen turvallinen ja voimaannuttava pesä. Lämminhenkinen koti on perhe-elämän tärkein tavoite. Lämmin tunnelma ei synny itsetään vaan sitä luodaan hetkissä uudelleen ja keinoja sen löytämiseksi joutuu etsimään. Kunnioittava vuorovaikutus on siinä keskeistä.


Jokaisella perheenjäsenellä on oma erityinen paikkansa perheyhteisössä. Vanhempien puhaltaessa vahvasti yhteen hiileen, he voivat lunastaa paikkansa yhdessä perheyhteisön johtajina. Perhe-elämän sujumiseksi tarvitaan vanhempien yhdessä sopimat selkeät säännöt ja toimintatavat. Lapsi on ikänsä ja osaamisensa puolesta kiinni omassa näkökulmassaan ja hänen elämäntaitonsa ovat vielä hyvin vajavaiset. Vanhemmuudessa on suurelta osin kysymys elämäntaitojen opettamisesta lapselle. Lapsi ei esimerkiksi halua mennä ajoissa nukkumaan vaan hän oppii sen kun vanhemmat kärsivällisesti ja lasta kunnioittaen opettavat ja vaativat sitä. Ennustettavuus ja jatkuvuus rakkauden ja rajoittamisen keinoin saavat lapsen toimimaan perheen yhteisten sääntöjen mukaan ja tällöin mahdollistuu rauhallinen ja lämminhenkinen koti turvapesänä.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page