top of page
Search

Takkuaako arki?


Joko syksyn uudet haasteet näkyvät väsymyksenä kotonanne? Aika tavallista.

Kotona saattaa olla nyt nahistelua ja yleistä kireyttä. Ilmapiiri ei ole niin auvoinen.

Nyt kannattaa muistaa, että hyvä luo hyvyyttä. Lapsi tarvitsee vanhempiensa tukea ja apua väsymykseensä ja hankalaan oloonsa. Parhaiten apu vastaanotetaan kunnioittavalla ja lämminhenkisellä ohjauksella. Vanhemman on hyvä noudattaa 4:1nyrkkisääntöä. Lapsi tarvitsee yhteen komentoon tai korjaavaan palautteeseen alle vähintään 4 kiitosta, kannustusta, kehua. Sama sääntö pätee vanhempien välisessä vuorovaikutuksessa.

Kun hankala tilanne on päällä vanhemman on usein vaikea löytää positiivisia luonteenpiirteitä tai ominaisuuksia lapsesta, jotta nyrkkisääntö toteutuisi. Sillä alla avuksi muutama, mistä poimia muistiin lasta tai toista vanhempaa kuvaavia positiivisia ominaisuuksia.

Voimia!

LUONTEENLAHJOJA

Ahkeruus, anteeksiantavaisuus, anteliaisuus, auttamishalukkuus, auttavaisuus, erinomaisuus, huomaavaisuus, hyväntahtoisuus, ihanteellisuus, iloisuus, innokkuus, itsehillintä, itsevarmuus, joustavuus, jämäkkyys, järjestelmällisyys, kiitollisuus, kohteliaisuus, kunniallisuus, kunnioitus, kärsivällisyys, lempeys, luotettavuus, luottavaisuus, luovuus, maltillisuus, myötätunto, määrätietoisuus, nöyryys ,oikeudenmukaisuus ,puhtaus, päättäväisyys, rakkaus, rauhallisuus, rehellisyys, rohkeus, sinnikkyys, sitoutuneisuus, suvaitsevaisuus, säädyllisyys, tahdikkuus, totuudenmukaisuus, uskollisuus, vastuullisuus, vilpittömyys, välittäminen, yhteistyökyky, ymmärtäväisyys ja ystävällisyys.

Luonteenlahjojen lähteenä käytetty Kavelin-Popovin kirjaa Reilu, reipas ja vastuuntuntoinen, 52 keinoa vahvistaa hyvää käytöstä.


Comments


bottom of page