top of page
Search

Kun lapsi haastaa sinua


Onnellisuus toteutuu parhaiten suhteessa toisiin ihmisiin. On tärkeää mahdollistaa kaikin keinoin onnen kokeminen lapsillemme.


Ihmissuhteissa menestyäkseen täytyy osata paljon taitoja. Monenlaisia sosiaalis-emotionaalisia taitoja.

Taitojen oppimiseksi lapsi tarvitsee paljon aikuisen apua. Erityisesti silloin, kun lapsi käyttäytyy haastavasti, hän on aggressiivinen, uhmakas, kovin vilkas, vetäytyvä tai hänellä on voimakkaita tunteenpurkauksia. Haastavaan käytökseen on aina olemassa syy. Lapsi ei käyttäydy tahallaan huonosti tai väärin. Lapselle tarvitsee opettaa ihmissuhdetaitoja. Hän ei vielä vain osaa.


Lapsi tarvitsee suurta ymmärrystä ja lämpöä, jotta lapsi oppii säätelemään omaa toimintaansa tilanteeseen sopivalla tavalla. Aikuisen empaattinen ja rauhoittava läsnäolo auttaa lasta, jotta hän saa taas itsensä hallintaan. Se ei aina ole kovin helppoa, lapsen hankalat tunteet tarttuvat aikuiseen. Aktiivinen lapsen kuuntelu myös auttaa. Lapsen luottamus aikuista kohtaan kasvaa, kun aikuinen ymmärtää eikä tuomitse hermostunutta lasta. Voimakkaissa tunteenpurkauksissa lapsi menettää käyttäytymisensä hallinnan, kun tunteet ottavat vallan. Kontrollin menettäminen on lapselle jopa pelottavampaa kuin meille aikuisille.

Malttinsa menettänyttä lasta auttavat rangaistukset huonosti. Seuraamukset toimivat paremmin ja ne ovat perusteltavissa. Niihin kuuluu opetus oikeasta tavasta toimia. Vasta kehittymässä olevat taidot ovat huono syy rankaista.


On tärkeä pohtia omaa asennettaan haastavasti käyttäytyvään lapseen. Miten kohtaamme lapsen? Onko lapsessa helppo nähdä hyviä puolia haasteista huolimatta? Asenteemme vaikuttaa siihen, miten puhumme lapselle, se näkyy myös katseissamme ja eleissämme.


Aikuisen ei tarvitse olla täydellinen ja virheetön, mutta on hyvä lempeästi tarkastella omaa toimintaa lapsen näkökulmasta. Onko lapsen helppo lähestyä aikuista? Onko aikuinen lämmin ja osoittaa kiintymystä? Kunnioittaako ja arvostaako aikuinen lasta? Ymmärtääkö aikuinen, että lapselta ei voi vaatia taitoja, joita hän ei vielä osaa?


Aikuisella on haastava mutta myös kiitollinen tehtävä auttaa lasta kehittämään taitojaan liittyä erilaisiin ihmisiin, nauttimaan erilaisista kohtaamisista, olla ystävä muiden kanssa.


Ehkä tärkein tehtävä ikinä?


Comments


bottom of page