top of page
Search

Työpaikan ilmapiirillä on väliä


Jokainen haluaa olla työyhteisönsä arvostettu jäsen. Olisikin erittäin tärkeää keskittyä luomaan turvallinen, kannustava ja tukea antava työilmapiiri työpaikalle. Onneksi jokainen työyhteisön jäsen voi vaikuttaa positiivisen työpaikkakulttuurin muodostamiseen. Työhyvinvoinnin tiedetään tuottavan myös työnantajalle merkittäviä taloudellisia kasvuvaikutuksia.


Hyvän ilmapiirin merkitys ihmisen hyvinvoinnille perustuu evoluutiopsykologiaan. Ihmisen hyvät valmiudet yhteistyöhön ovat auttaneet lajinkehityksessämme. Saamme hyvistä yhteistyökokemuksista toisten ihmisten kanssa oksitosiinihormonin ryöpsäytyksen, joka aiheuttaa mielihyvän tuntemuksia ja vähentää stressiä ja ahdistusta. Siksi myönteinen palaute toisilta ihmisiltä saa aikaan niin voimakasta hyvän olon tunnetta. Työkaverin huomioon ottamisesta ja auttamisesta tulee hyvä olo myös itselle kun taas itsekkyys luo tyhjän olon.


Suomessa vallitseva lasten kasvatustyyli on ollut välttelevä. Siksi työpaikoillakin usein vallitsee välttelyn ja vaikenemisen kulttuuri. Tunneperäisistä asioista ei ole tapana useinkaan puhua. Merkkejä kuitenkin on näkyvissä että tunneperäinenkin keskustelu on tulossa työpaikoille. Hyvän ilmapiirin arvostaminen on lisääntynyt.


Hyvät käytöstavat työpaikalla ovat hyvän työilmapiirin muodostamisessa keskiössä. Huono käytös aiheuttaa valtavasti pahaa mieltä, vetäytymistä, sairastumisia, aggressiivisuutta ja stressiä työntekijöille, kun taas pienetkin hyvät asiat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa voivat saada suuren merkityksen.

Positiivinen asennemuutos työkavereihin kannattaa, sillä stressi vähenee ja elämään tulee lisää nautinnollisuutta. Tähän tarvitaan myös taitoja. Aikuisen on osattava tai opeteltava itsehallinnan ja -hillinnän taitoja, kykyä hallita pahaa oloaan ja ajoittaista ahdistustaan. Tätä taitoa toki tarvitaan kaikkialla ihmisten kanssa, perheen ihmissuhteissa sekä opetettaessa tätä taitoa myös jälkikasvulleen.


Luota siis työkavereihin ja ole heidän luottamuksensa arvoinen. Ole rehellinen ja kuuntele toisia avoimesti. Älä vähättele tai juoruile. Kiitä ja pyydä anteeksi tarvittaessa. Kiitä ja kannusta toisia. Kysy voitko olla avuksi. Tervehdi kaikkia ja ota kaikki mukaan. Hymyile, osoitat positiivisuutta ja uskoa, iloa, arvostusta ja vaikutat positiivisesti työpaikan ilmapiiriin. Kun hymyilet, välität aivoille viestin, että kaikki on hyvin.

Pitäisi kiinnittää enemmän huomioon ihmisen elämään kokonaisuutena. Vanhempi tasapainottelee arjessaan kodin ja työpaikan välillä.

Ja huono tai hyvä päivä töissä seuraa vanhemman mukana kotiin. Ja tunteet siirtyvät perheenjäseniin.

Tutkimusten mukaan huono päivä töissä aiheuttaa vetäytymistä perheen seurasta. Lapsi myös aistii vanhemman tunteen ja saattaa tuntea itsensä turvattomaksi. Lapsi saattaa olla ärtynyt.


Lapsi voi hyvin vanhemman voidessa hyvin.

Komentarze


bottom of page