top of page
Search

Laadukas varhaiskasvatus lisää vanhempien jaksamista


Mielipidekirjoituksessa Helsingin sanomissa 29.11.2018 Elina Kivekäs kirjoittaa syntyvyyteen vaikuttamisesta käytännön keinoin.


Hän kirjoittaa mm. että varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienentämällä infektiot vähenevät ja perheiden kuormitus täten vähenee. Hän uskoo että ryhmäkokoa pienentämällä varhaiskasvatuksen olosuhteet olisivat edulliset ja äitien paluu työelämään nopeutuisi kun vanhemmille olisi luotu puitteet, jossa lapsia uskalletaan ja jaksetaan tehdä.


Pienet ryhmäkoot eivät yksinään ratkaise päiväkodissa tehtävää varhaiskasvatuksen laatua eikä ryhmäkoko pelkästään vaikuta lasten sairastamisen tiheyteen. Hyvin johdetussa päivähoidossa pienryhmät ovat käytössä suurimmissakin päiväkodeissa.


Mielestäni varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä ei ole nostettu riittävästi esille johtamisen merkitystä varhaiskasvatuksen toteutuksessa. Laadukkaasti toteutetussa varhaiskasvatuksessa ryhmät ovat rauhallisia ja hyvin hallittuja. Lapset eivät ole stressaantuneita ja sairastavat vähemmän.


Johtamistyö on mielestäni keskeisin tekijä laadukkaan päivähoidon toteutumisessa. Johtaja varmistaa päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen ja ylläpitää laadukasta työkulttuuria. Päivähoidon työntekijöiden ammatillinen kasvu ja laadukas kasvatustyö toteutuvat hyvän johtamisen avulla. Hyvä johtaminen myös sitouttaa työntekijöitä, koska laadukkaan päivähoitotyön tekeminen tuottaa tekijälleen työn iloa ja ylpeyttä. Vaihtuvuutta kasvattajissa on vähemmän ja se taas vähentää lapsen stressin kokemusta.


Päiväkodin johtajan täytyy ymmärtää päivähoidon tavoitteet ja osata keinot miten tavoitteisiin päästään käytännön työssä. Lastentarhanopettajat toimivat päiväkodin johtajina mutta heidän koulutuksessa on liian vähän johtamiseen liittyviä opintoja.


Laadukkaan päivähoidon toteutuksen aistii jo tullessaan päiväkodin eteiseen. Se luo vanhemmille turvaa ja helpottaa työhön paluuta. Rauhallisessa, osaavassa ja hyvin johdetussa päiväkodissa lapset voivat hyvin ja ovat onnellisia. Sen ajattelen auttavan vanhempia parhaiten jaksamaan kasvatustehtävässään vanhempina.


Comments


bottom of page