top of page
Search

Isän merkitys perheessä


Vauva tulee todeksi isälle usein vasta synnyttyään. Hyvä parisuhde tukee vanhempien jaksamista ja auttaa isää ottamaan isän roolin ja osallistumaan vauvan hoitoon.

Suomessa on aika nuori ilmiö isien osallistuminen lastensa elämään aktiivisesti. Nykyisät eivät ole saaneet mallia lempeästä ja huolehtivasta isästä. Isällä on usein myös pienemmät tukiverkostot poiketen äidin tukiverkostoista. Tarvitaan vahvaa itsetuntoa, jotta uskaltaa ottaa uudenlaisen hoivaavan isän roolin.

Isän roolia tutkinut kasvatustieteilijä Jouko Huttunen sanoo hoivaavan isyyden olevan isyyden aatelia. Lapsen hoitoon osallistuva isä ajattelee lasta ja perhettä ja on läsnä. Hän on lapsen saatavilla ja omat tarpeet voivat välillä odottaa. Hän auttaa ja lohduttaa lasta tarvittaessa.

Isän arvo perheissä täytyy nostaa esille, jotta isät saavat olla omina itsenään toteuttavassa rohkeasti omannäköistä isyyttä perheessä. Isien osallistuminen perheissä vaikuttaa suoraan perheiden hyvinvointiin.

Isillä onkin ihan jo alusta saakka lapseen ihan oma henkilökohtainen suhde, joka ei toteudu äitien välityksellä. Isän tärkein tehtävä perheessä on olla läsnä.

Isän kasvatustyylissä on usein eroa äidin kasvatustyyliin, isät ovat enemmän toimijoita ja äidit kielellisesti taitavampia. Isän leikki lapsen kanssa on fyysistä, koskettelua, taputtelua, kutittelua. Isän kanssa leikkiessään lapsi saa usein voimakkaita kokemuksia ja elämyksiä. Se auttaa isän ja lapsen suhteen syvenemiseen, leikki on helppo rakkauden väline.

Parisuhde voi paremmin, kun lapsenhoito on molempien vanhempien vastuulla.


Oikein hyvää Isänpäivää!

Comments


bottom of page